» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Závěrečný EU seminář projektu iYouth dne 21. února 2013 v Bruselu

Semináře se zúčastnilo celkem 75 účastníků z 24 EU členských států, kteří zastupovali mládež, organizace mládeže, migrantů, národní rady dětí a mládeže, lokální, národní a EU instituce, akademickou obec a další.

Za Českou republiku se semináře zúčastnili 4 zástupci za IOM Praha, META o.s., Českou radu dětí a mládeže a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mládeže).

Během semináře byly představeny výsledky a doporučení 1,5 letého projektu ve smyslu podpory integrace migrantské mládeže a prevence vyloučení (včetně řady dobrých příkladů jak organizace pracující s mládeží mohou úspěšně pracovat s migrantskou mládeží). Představena byla také metodia peer review, díky které byla v rámci projektu vybudována Internetová školící platforma.

Díky semináři byly vedeny zajímavé diskuze a příležitosti k seznámení se mezi organizacemi zastupujícími mládež a migranty, a to na EU, národní i lokální úrovni.

Výstupy z EU semináře jsou k dispozici na  http://www.iyouth-project.eu/seminar nebo níže v příloze. Informace k celému projektu jsou v části Integrace cizinců pod iYouth.

Přiložené soubory