» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Summit OSN pro uprchlíky a migranty

Valné shromáždění OSN uspořádalo 19. září v sídle OSN v New Yorku jednodenní setkání na nejvyšší úrovni věnované rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů. Cílem je dosáhnout shody na humánním a koordinovaném postupu při řešení krize. Je to historicky první setkání na nejvyšší úrovni věnované výhradně problematice uprchlíků a migrace. Summit svolává jménem členských států předseda Valného shromáždění. Součástí summitu bude rovněž oficiální přijetí IOM do systému OSN jako přidružené organizace/related organization. Podrobné informace na internetové stránce summitu refugeesmigrants.un.org

Přiložené soubory

Loga