» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Re-Turn projekt

 

Projekt Re-Turn byl zaměřen na vracející se migranty jako inovační aktéry a na jejich potenciál, který by měl vést ke zvýšení inovativnosti v periferních oblastech. Proto bylo hlavním cílem projektu vytvořit pozitivní vztah mezi migrací a regionálním rozvojem. Regionální aktéři mají mít možnost určit, přijmout a využít potenciál navracejících se migrantů a využít jej ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. K dosažení tohoto cíle byly v rámci projektu vyvinuty speciální nástroje a metody, sdílené a testováné v odpovídajících rámcových podmínkách pro navracející se a nově příchozí migranty tak, aby se stali ekonomicky aktivní, uplatňovali své poznatky ze zahraničí a posílili inovační rozvoj daných regionů.

Více informací o projektu a výsledky naleznete zde a v přiložených dokumentech níže. 

Přiložené soubory