» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Q-SER projekt

IOM Praha realizuje od října 2017 do ledna 2020 mezinárodní projekt Q-SER (Qualitative services at local level for migrants and refugees), financovaný v rámci programu ERASMUS Plus. Partnery projektu jsou Městská část Egaleo, FAMSI - Andaluský městský fond pro mezinárodní solidaritu, Media Creativa 2020 Bilbao, Sociální podnik Drosostalida, Řecká ortodoxní metropole Německa ve Stuttgartu a německá společnost InTraCoM. Projekt se zaměřuje na interkulturní trénink pracovníků místní správy v různých sektorech, tak aby získali co nejlepší dovednosti a znalosti, které potřebují k práci s přistěhovalci. Cílem projektu je vytvoření dvou interaktivních modelů integrovaných v online systému, které umožňují cílovému publiku komunikovat a učit se. Po pilotním testování bude následovat společné zaučování (job shadowing) a další rozšiřování projektu. Nakonec bude realizován trénink a školení, tak aby byly aktivity co nejvíce prakticky využívány a dosáhly potřebných cílů. Více informací naleznete na www.q-ser.org

V rámci projektu se konala v Praze za účasti stovky hostů a odborníků 13. 5. mezinárodní konference "Vzdělávání a posilování kapacit pro práci s migranty". Konference poskytla ojedinělou příležitost diskutovat téma práce s cizinci a sdílet příklady dobré praxe mezi účastníky z vládních, regionálních, akademických, nestátních a dalších institucí z České republiky, Řecka, Španělska a Německa. 

PROGRAM: 

12:30               Registrace (občerstvení)

13:00               Zahájení – IOM Praha

                        Q-SER cíle a aktivity - Dimitris Tzempelikos,                                                 Municipality of Egaleo

13:30 – 14:00  Q-SER on-line vzdělávací modul - Mr. Andreas Zagos, InTraCoM Stuttgart

14:00 – 14:30  Aktuální vývoj a výzvy v oblasti migrace, integrace a vzdělávání osob pracujících s migranty a uprchlíky v Řecku -  Ms. Stella Papamichail, Social Cooparative Enterprise Drosostalida

14:30 – 15:00  Aktuální vývoj a výzvy v oblasti migrace, integrace a vzdělávání osob pracujících s migranty a uprchlíky ve Španělsku - Carolina Damiá Ordaz, FAMSI and Jose Miguel Morales, Andalucia Acoge Federation

15:00 – 15:30  Přestávka na kávu

15:30 – 15:50  Posílování interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí – Jelena Silajdzic, Slovo 21

15:50 – 16:10  Snižování interkulturních bariér v rámci veřejných institucí - Lenka Šafránková Pavlíčková, Magistrát města Brno a Dan Topinka, SocioFactor

16:10 – 16:30 Systému vzdělávání pracovníků SUZ v oblasti komunikce a práce s klienty – Pavel Bacík, SUZ

16:30 – 17:00  Diskuse – sdílení zkušeností a dobrých praxí

17:00               Večeře

17:30               Kulturní program, koncert