» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra

V září 2015 bylo v Kišiněvě slavnostně otevřeno Krizové centrum pro navracející se migranty, podpořené v rámci rozvojové spolupráce České republiky. Centrum vniklo na základě požadavku moldavského ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny (MLSPF), v rámci projektu realizovaného IOM Mezinárodní organizací pro migraci. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce podpory sociálních služeb v Moldavsku, které je prioritní zemí rozvojové spolupráce ČR.

            Podle studií provedených v posledních letech trpí v Moldavsku, kategorie dospělých migrantů, kteří se vrací ze zahraničí a jsou ve zranitelné situaci, nedostatkem odpovídajících služeb. Tito klienti jsou asistováni v rámci stávajícího systému sociálních služeb, ale bez poskytování specifických služeb zaměřených na reintegraci po návratu do země původu a v jejich komunitě. Klienti přitom po návratu často trpí zdravotními a psychickými problémy a těžko hledají cestu jak se bezproblémově integrovat zpět do společnosti. Vedle zdravotnické, sociální a psychologické asistence potřebují vracející se migranti také právní pomoc a asistenci s pořízením nových dokladů.

            Proto byl na podzim 2014 odstartován tříletý projekt „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra“. Po měsících příprav, včetně nákupu zdravotnického vybavení a rekonstrukce nových pokojů a zařízení, může centrum ubytovat najednou až dvacet příjemců pomoci. Doba trvání nouzového umístění je maximálně tři měsíce s možností prodloužení na dobu půl roku v závislosti na komplexnosti případu a způsobu nutného zásahu. V příštích dvou letech by mělo zařízení  poskytnout krizové služby a reintegrační asistenci minimálně osmdesáti klientům ve zranitelných situacích.

            Krizové centrum začalo fungovat jako součást již existujícího Centra pro penzisty a invalidy (RAPIC - Republican Asylum for Pensioners and Invalids). Toto státní zařízení funguje od roku 1994 na okraji Kišiněva, v klidné části nad městem, obklopené zahradami rodinných domů. Dvoupatrová budova byla postavena již v sedmdesátých letech minulého století jako moderní rekreační zařízení pro návštěvníky z celého Sovětského Svazu. I proto dnes mohou klienti využívat mimo jiné velký kinosál, hernu a knihovnu.

Po osamostatnění Moldavska vzniklo z rekreačního střediska zařízení pro starší občany, kteří nemohou využívat pomoci tradiční rodiny. Kapacita zařízení je 210 míst. Je přitom dlouhodobě naplněna a další zájemci musí bohužel i několik let čekat. Rozhodnutí o umístění nového pacienta je v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí a nikoli přímo zaměstnanců centra.  Pátým rokem je za provoz centra zodpovědný ředitel Georghe Gherstega. Ten si podle svých slov velmi si váží podpory České republiky:„V mé práci mi pomáhají také zkušenosti ze studijní cesty do ČR na podzim loňského roku, kde jsme se seznámili s praktickým fungováním systému sociálních služeb“.     

            Centrum poskytuje nepřetržitou 24 hodinovou lékařskou péči a další specialisté  dojíždějí dle potřeby. Má mimo jiné i vlastní radiologické zařízení nebo zubní oddělení. Klienti nejsou až na výjimky nijak omezeni v pohybu, ani mimo centrum. S centrem Kišiněva lokalitu spojuje autobusová linka, kterou klienti využívají při návštěvách úřadů nebo nákupech. Většinu potřebného zboží ale mohou zakoupit i v místním obchodě. Jídlo řešit nemusí, protože centrum zajišťuje komplexní stravování. Na vybavení moderní kuchyně přispěla v minulých letech i Česká republika. Ta podporuje krizové rozvoj sociálních služeb v Moldavsku dlouhodobě rovněž v rámci jiných projektů. Centrum pro invalidy a veterány obdarovala například i osobním automobilem.

Součástí aktuálního projektu, který realizují společně česká a moldavská kancelář IOM, je rovněž několik školení pro zaměstnance jak centra, tak dalších institucí pro klienty ze všech regionů Moldavska. Cílem je posilování dovedností sociálních pracovníků a relevantních aktérů poskytujících služby zranitelným migrantům tak, aby bylo v jejich schopnostech zajistit trvale udržitelné služby. Krizové centrum by se mělo následně stát součástí národního systému sociální ochrany Moldavska.

 

 

TZ: STUDIJNÍ CESTA V ČR

 V rámci projektu podporovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA) a MZV ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce se ve dnech 1.-5. prosince 2014 uskutečnila studijní návštěva devítičlenné skupiny ministerských úředníků a sociálních pracovníků z Moldavska, kteří přijeli čerpat zkušenosti při zavádění systému sociálních služeb. Program návštěvy zorganizovala IOM Mezinárodní organizace pro migraci, která v rámci projektu přímo v Kišiněvě spolupracuje na zvyšování kapacity Krizového centra pro potřebné, především migranty vracející se ze zahraničí.

Podle studií provedených v posledních letech v Moldavsku trpí kategorie dospělých migrantů, kteří se vrací ze zahraničí a jsou ve zranitelné situaci, nedostatkem odpovídajících služeb. Tito klienti jsou asistováni v rámci stávajícího systému sociálních služeb, ale bez poskytování specifických služeb zaměřených na reintegraci po návratu do země původu a v jejich komunitě. Tito klienti přitom po návratu často trpí zdravotními a psychickými problémy a těžko hledají cestu jak se bezproblémově integrovat zpět do společnosti.

Vedle zdravotnické, sociální a psychologické asistence potřebují vracející se migranti také právní pomoc a asistenci s pořízením nových dokladů. Za tímto účelem Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny Moldavské republiky (MLSPF), společně s IOM, identifikovalo potřebu vytvořit zacílené krizové služby. Krizové centrum bude zařazeno do systému existujícího programu RAPIC (Republican Asylum for Pensioners and Invalids) pro klienty v důchodovém věku a handicapované v hlavním městě Kišiněve. Provoz centra pro imigranty bude zahájen po dokončení potřebných úprav a vyškolení personálu od začátku roku 2015.  

Moldavská strana vyjádřila zájem o studijní cestu do České Republiky, kde by se mohla inspirovat při přípravě provozu krizového centra a zavádění celostátního systému sociálních služeb. Pracovní skupina vedená vedoucí odboru sociálních služeb MLSPF paní Djulietou Popescu a paní Liliou Pascal, vedoucí odboru rovných příležitostí a prevence násilí, navštívila v prvním prosincovém týdnu v ČR celkem deset zařízení a institucí věnujícím se  sociálním službám. 

Praktické poznatky z fungování práce přímo s klienty čerpali mimo jiné ve třech zařízeních Centra sociálních služeb Praha (CSSP), třech zařízeních Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo společnosti REMEDIUM Praha. Jeden den věnovala delegace návštěvě centra sociálních služeb Arcidiecézní Charity Plzeň, kde se s nimi o zkušenosti při zavádění a rozvíjení sociálních služeb v ČR v posledních dvaceti letech podělil ředitel Jiří Lodr. Delegace se rovněž setkala s ředitelem České rozvojové agentury Michalem Kaplanem, se kterým proběhla diskuse nejen o stávajícím projektu, ale i další možné spolupráci obou stran. Velmi přínosná bylo rovněž jednání se zástupci Odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Aby byly poznatky ze studijní cesty co nejefektivněji využity, bude ještě v letošním roce uskutečněno první z řady školení pro pracovníky v oblasti sociálních služeb, kterým budou informace prezentovány. Budou rovněž dále v rámci projektu, který je plánován do konce roku 2016, využity při přípravě metodologie rozvoje a řízení veřejných politik včetně Standarts Operating Procedures, SOP.

Tyto aktivity budou směřovat k úspěšnému naplnění hlavního cíle projektu s názvem „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra“, kterým je posilování dovedností sociálních pracovníků a relevantních aktérů poskytujících služby zranitelným migrantům tak, aby bylo v jejich schopnostech zajistit trvale udržitelné služby Krizového centra. Centrum by se mělo stát součástí národního systému sociální ochrany Moldavska. V příštích dvou letech by měla nově vytvořená část centra, podpořená z prostředků ČRA, poskytnout krizové služby a reintegrační asistenci minimálně osmdesáti klientům ve zranitelných situacích.