» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Projekt "Vítejte v České republice II" je u konce

 Dále byla realizována 2 dvoudenní školení lektorů za účasti celkem 27 lektorů. Proběhlo 5 školení tlumočníků pro 5 jazykových verzí (angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, francouzština) dle již existující metodiky školení tlumočníků. Celkem bylo v rámci projektu vyškoleno 82 tlumočníků, z nichž certifikát obdrželo 49 lidí. Byla aktualizována a doplněna databáze kvalifikovaných lektorů a tlumočníků. Databáze lektorů v současnosti obsahuje 78 lektorů a databáze tlumočníků 106 tlumočníků.

Více podrobností o projektu "Vítejte v České republice II" naleznete ZDE na webových stránkách IOM v sekci Integrace imigrantů nebo na webových stránkách Slovo 21

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A Z PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA VNITRA.