» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Příběhy realizované reintegrační asistence 3

 

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2013.

 

Návrat domů = nejlepší řešení

Cizincům v České republice, kteří se ocitnou v komplikované situaci, nabízí svou pomoc IOM Mezinárodní organizace pro migraci. Poskytuje poradenství ohledně situace cizince v ČR, navrhuje možná řešení, pomůže zařídit nezbytné cestovní dokumenty jako je náhradní cestovní doklad či příkaz k vycestování a v případě, že se cizinec dobrovolně rozhodne, zařídí též návrat cizince do země původu či reintegrační asistenci. V rámci programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace IOM zajistí nejvhodnější způsob přepravy do země původu cizince, nebo do země, která cizince přijme. Poskytne asistenci během procedur spojených s odjezdem na pražském letišti. Může též zajistit asistenci na letištích při tranzitu či v zemi návratu. To vše pouze na základě dobrovolného rozhodnutí cizince. Návrat proběhne důstojným způsobem bez ohledu na pobytový status cizince v České republice a bez zapojení policie. Kromě dobrovolného návratu může IOM poskytnout také drobnou finanční podporu na náklady spojené s vycestováním a reintegrační asistenci v zemi návratu. Nejen letenky ale také veškeré služby, které IOM v rámci tohoto programu poskytuje, jsou zdarma.

Mezi dvěma stovkami klientů, kteří se v roce 2014 s IOM vrátili domů, byla také paní Marie S. z Ukrajiny. Po rozpadu Sovětského svazu pracovala několik let po absolvování střední školy jako učitelka ve školce. Tato práce jí ale nezajištovala dostatečný příjem a následně vystřídala mnoho dalších zaměstnání včetně řidičky trolejbusu. Stále se zhoršující ekonomická situace ji však nakonec na základě informací od známých dovedla k myšlence odejít do zahraničí. Po složité cestě a pokusech získat povolení k pobytu a k práci nakonec skončila v České republice, ale neuspěla ani s žádostí o mezinárodní ochranu.

Současně se jí dostal do ruky informační leták IOM v ukrajinštině, ve kterém zjistila, že IOM Praha poskytuje poradenství a pomoc cizincům při nalézaní řešení jejich svízelných situací. Zaujala ji možnost požádat o reintegrační asistenci v zemi návratu. Tato pomoc formou placení přímých nákladů do výše 25 000 Kč je poskytována občanům Ukrajiny, Moldavska, Gruzie, Ruské federace, Mongolska, Vietnamu, Běloruska a Kyrgyzstánu.

Paní Marie se chtěla vrátit na Střední Ukrajinu, odkud pochází, ale neměla k tomu prostředky, ani příbuzné nebo místo, kde by mohla bydlet. Poté, co kontaktovala IOM Praha, se jejím pracovníkům se podařilo zjistit, že vzhledem ke svému věku a odpracovaným létům, by na Ukrajině měla nárok na penzi. To by jí zabezpečilo nízký, ale stálý příjem.

Protože neměla po návrat kde bydlet, jejím prvotním záměrem bylo investovat část nabídnutého reintegračního grantu do podnájmu. Našla si malý domek v rodné vsi. Ze zbylé části grantu si chtěla zaplatit zdravotní péči, která by pomohla zlepšit její celkově špatný zdravotní stav. Na místě ovšem zjistila, že výhodně pronajatý domek je zcela nezařízený a bez topení. IOM tedy uvolnila i zbytek grantu na proplacení vybavení domu a provedení nezbytných oprav. To se podařilo zajistit ještě před příchodem zimy  a Marie je tedy po těžkých zkušenostech posledních let vděčná alespoň za to, že může být opět doma, ve svém. Základní, i když nijak štědrou obživu ji zajišťuje zatím důchod, a na jaře plánuje začít obdělávat zahradu tak, aby se jí postupně dařilo lépe.

 

Peníze z EU podpořily podnikání po návratu do Moldavska

Stejně jako mnoho občanů Moldavska, malé země na okraji Evropy, která se nachází dlouhodobě ve špatné hospodářské situaci, rozhodl se před několika lety Dimitrij V. odejít za prací do zahraničí. Přes kamaráda se mu podařilo najít zaměstnání řidiče nákladního automobilu v České republice, kde dlouhodobě chybí na trhu práce vyškolení, zkušení řidiči.

Pan Dimitrij měl ve svých čtyřiceti letech za sebou dostatek zkušeností s prací řidiče v zemědělském regionu na jihozápadě Moldavska, které uplatnil i v ČR. Když mu však po dvou letech vypršela platnost pracovního povolení, obrátil se přes známého na agenturu, která mu slíbila zajistit nové povolení u zaměstnavatele a současně prodloužení víza. Když se mu po několika urgencích agentura konečně ozvala, sdělila mu, že se jí přes Dimitrijem zaplacenou zálohu nepodařilo dokumenty prodloužit. Zaměstnavatel jej prý nechce zaměstnat legálně na smlouvu, ale pouze neoficiálně.

Dimitrij stál před těžkou volbou odcestovat zpět domů, na což nebyl připraven a neměl našetřeno dostatek peněz, nebo riskovat pobyt a práci načerno, ale s možností šetřit a dál posílat matce domů měsíčně peníze na přilepšenou.       

Po dvou měsících práce, kdy dostával pouze týdenní zálohy na jídlo, jej překvapila na ubytovně kontrola cizinecké policie. Nevyplacenou mzdu již nikdy neviděl a ocitl se v detenčním zařízení pro cizince u Bělé pod Bezdězem.

Když si uvědomil bezvýchodnost své situace, kdy již neměl kvůli porušení zákona možnost dále v České republice legálně pobývat a pracovat, přemýšlel o návratu domů do Moldavska. Neměl však ani prostředky na cestu a hrozila mu nucená deportace.  

Když se od IOM dozvěděl o nabídce dobrovolného návratu s možností reintegrace, uvítal ji. Na základě konzultací s pracovníky IOM naplánoval možnost využití reintegračního grantu z prostředků Evropského návratového fondu (ENF) ve výši 25 000 Kč pro rozjezd drobného podnikání. Oproti jiným klientům měl výhodu, že měl po návratu zajištěno ubytování v domku u matky. Za polovinu peněz z grantu si Dimitrij zakoupil zemědělský kultivátor a začal na pěstovat na malém rodinném poli rajčata a další plodiny. Protože se však jedná o sezónní práci, rozhodl se podpořit druhou polovinou grantu podnikání své sestry v oblasti  pohřebních služeb. Investoval do koupě leštičky kamenů a celoročně pracuje i jako výrobce náhrobků. Po roce od smutné zkušenosti z Česka, kterou by již nechtěl opakovat, o sobě hovoří jako o spokojeném člověku s perspektivní budoucností. 

 

Bezpečně domů s IOM

Zaměstnanci IOM v rámci své práce pravidelně navštěvují zařízení pro zajištění cizinců u Bělé pod Bezdězem, kde jsou umísťováni cizinci, kteří pobývají na území České republiky nelegálně. Někdy se do takového postavení bohužel dostanou spolu s rodiči i děti, jako tomu bylo v případě půlroční dcery Aleny L. z Ukrajiny. Paní Alena, vědoma si složitosti své situace poté co vyčerpala všechny zákonné možnosti získat v ČR pobyt nebo mezinárodní ochranu, uvítala možnost návratu domů. Reintegrační finanční podpora z Evropského návratového fondu zprostředkovaného IOM Praha ji dávala možnost zajistit i dceři co nejdříve stabilní životní podmínky.  

Oproti většině klientů, kteří do vzdálenějších destinací cestují letecky (IOM má na základě dlouhodobé spolupráce výrazné slevy ceny letenek u většiny přepravců), byla v případě paní Aleny cestující do Užhorodu zvolena cesta vlakem. IOM zajistila klientce zdarma jízdenku a dále konzultovala využití grantu ve výši 25 000 Kč.   Alena mohla využít bydlení v malém domku svého otce a prostředky z grantu plánovala investovat do materiálního vybavení pro dítě. Zejména se jednalo o oblečení, postýlku, pleny, hygienické a čistící potřeby atd. na dobu několika měsíců.

Po příjezdu však zjistila, že v domě nefunguje topení. Za těchto okolností musela být větší část grantu použita k vybudování nového topení v domě a menší část peněz pak posloužila k původně plánovanému záměru. IOM tuto změnu pochopitelně odsouhlasila tak, aby bylo vytápění zajištěno ještě před příchodem zimy.

Nyní je podle svých slov paní Alena šťastná z toho, že dcerka je zdravá a může se jí v klidu věnovat i s pomocí svého otce. Zpětně oceňuje především rychlost, se kterou se její dobrovolný návrat uskutečnil, i fakt, že veškeré služby včetně poradenství, cestovních nákladů i reintegrační asistence poskytuje IOM zcela zdarma.

Pro více informací o programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace se obraťte na IOM Mezinárodní organizace pro migraci, Argentinská 38, Praha 7, tel.: 233 370 160.

 

(Vzhledem k ochraně osobních údajů byla změněna jména beneficientů programu.)