» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Příběhy realizované reintegrační asistence

 

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2012

 

 Návrat domů a reintegrace

Už nějakou dobu se mi nedaří zavadit o dobrou práci. Poslední zaměstnavatel mi dluží mzdu za tři měsíce, slušných brigád je málo. Vízum mi dávno propadlo. Musel jsem odejít z ubytovny, mám problém sehnat peníze na základní potřeby. Zvažuji návrat domů, kde bych chtěl začít znovu, chybí mi ale peníze na cestu, nemám doma žádnou jistou práci a ještě bych potřeboval zdravotní péči. Navíc se obávám kontaktu s policií...“

 Lidé, kteří neuspějí ve své snaze zajistit si legální pobyt v ČR, mají na výběr pouze dvě možnosti. Jednou z nich je život v ilegalitě se všemi riziky, které takový život přináší – hrozí riziko pracovního vykořisťování, problematický je přístup ke zdravotní péči. Druhou možností je návrat domů a reintegrace v zemi původu.

 Usnadnění při návratu do země původu přináší program Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace. Jde o celosvětový program Mezinárodní organizace pro  migraci - International Organization for Migration (IOM). Nejen letenky ale také veškeré služby, které IOM v rámci tohoto programu poskytuje, jsou zdarma.

 Mezi tyto služby patří: poradenství ohledně situace cizince v ČR, návrh možného řešení, pomoc při vyřízení nezbytných cestovních dokumentů jako je náhradní cestovní doklad či příkaz k vycestování a v případě, že se cizinec dobrovolně rozhodne, zařízení návratu cizince do země původu či reintegrační asistenci. IOM též poskytne asistenci během procedur spojených s odjezdem na pražském letišti. Může též zajistit asistenci na letištích při tranzitu či v zemi návratu. To vše pouze na základě dobrovolného rozhodnutí cizince. Návrat proběhne důstojným způsobem bez ohledu na pobytový status cizince v České republice a bez zapojení policie. Kromě dobrovolného návratu může IOM poskytnout také drobnou finanční podporu na náklady spojené s vycestováním a reintegrační asistenci v zemi návratu. Tato reintegrační asistence formou hrazení přímých nákladů do výše 25 000 Kč se poskytuje občanům Ukrajiny, Moldavska, Gruzie, Ruské federace, Mongolska, Vietnamu, Běloruska a Kyrgyzstánu.  

 Peníze z EU pomohly vyléčit trauma z minulosti

 Právě programu reintegrační asistence pro navrátilce z České republiky, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu, využil gruzínský státní příslušník Vazsa N. Již z první konzultace s pracovníky IOM, během které se definitivně rozhodl vrátit se dobrovolně zpět do Gruzie, vyplynulo, že splňuje též podmínky pro reintegrační asistenci. Během dalších dvou konzultací dostal informace o typech reintegrační asistence, které jsou v rámci programu možné, a vyplnil nezbytné dokumenty. Vzhledem k tomu, že po návratu domů neměl kde bydlet, rozhodl se část reintegračního grantu, který v celkové výši činil 25 000 Kč, využít na pokrytí dočasného ubytování. S pomocí IOM Tbilisi si našel vhodný pronájem a zbytek grantu využil na psychologickou pomoc, která byla nutná, aby se zbavil traumatických vzpomínek na pobyt ve vězení za bývalého gruzínského prezidenta. Reintegrační asistence tak přispěla k vytvoření dostatečného časového i psychologického prostoru k nalezení práce a tím i k úspěšnému znovuzačlenění do domovské společnosti.  

 Udržitelný návrat do Moldavska

 Když pan Simion A. z Moldavska navštívil kancelář IOM poprvé, velmi obtížně mluvil a téměř neotvíral ústa. Ukázalo se, že při pracovním úrazu na stavbě přišel o většinu zubů. V ČR už nějakou dobu pobýval bez pobytového titulu a bez nároku na zdravotní pojištění. Komerční dentální péči si nemohl dovolit. Rozhodl se vrátit se domů.

 Protože splňoval podmínky pro poskytnutí reintegrační asistence, pracovníci IOM Praha ho též zařadili do reintegračního programu pro navrátilce z ČR. Ještě před odjezdem z České republiky se pan Simion rozhodl vyčerpat reintegrační grant ve výši 25 000 Kč částečně na zubní zdravotní péči a částečně na nákup pracovních nástrojů, které by mu v Moldavsku usnadnily nalezení práce na živnostenský list ve stavebnictví.

 Po návratu do Moldavska kontaktoval IOM Kišiněv a vyhledal zdravotní pomoc. Díky dentální péči brzo nabyl ztracené sebevědomí. Tento nejen zdravotní, ale i estetický zásah měl  též značný vliv na úspěšnost hledání specializované práce na stavbách – beneficient programu budil mnohem serióznější a spolehlivější dojem. Navíc díky vlastnímu, nově pořízenému pracovnímu vybavení může pracovat na zakázkách, které takové vybavení vyžadují. V tomto případě měla reintegrační asistence značný vliv na vysokou míru soběstačnosti navrátilce a tím i na udržitelnost jeho návratu.  

 Pro více informací o programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace se obraťte na IOM Mezinárodní organizace pro migraci, Argentinská 38, Praha 7, tel.: 233 370 160 nebo 775 965 570.

 

(Vzhledem k ochraně osobních údajů byla změněna jména beneficientů programu.)