» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mezinárodní konference "Integrace na školách - vzdělávání dětí migrantů"

Jménem Magistrátu HMP pořádala IOM ve dnech 14. – 15. 6. 2018 mezinárodní dvoudenní konferenci ma téma Integrace na školách – vzdělávání dětí migrantů; Sdílení příkladů dobré praxe. Konference se konala v Clam-Gallasově paláci v Praze 1. Hlavním cílem konference bylo přispět k podpoře efektivní inkluze dětí migrantů do českého vzdělávacího systému prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe se zkušenými západoevropskými samosprávami, které aplikují v praxi osvědčené vzdělávací modely kladoucí důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů.

Konference byla určena především zástupcům zřizovatelů škol, městských i krajských samospráv, odborů školství a dále ředitelům a jejich zástupcům a pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy a dalších měst a krajů, kterým poskytla příležitost sdílet své dosavadní zkušenosti a dozvědět se o dobré praxi v zahraničí. Konference se též zúčastnili zástupci MHMP, MČ, NNO, zástupci migrantů a další.

Celá konference byla pojata velmi živě, dostatečné místo bylo vždy věnováno prostoru na diskuzi a dotazy. Během prvního dne konference vystoupili zástupci MHMP, čtyři zahraniční účastníci (představitelé zřizovatelů škol a státních institucí z Finska, Nizozemska, Belgie a Německa) a dále byl představen pohled MŠMT na tuto problematiku v ČR. Během druhého dne proběhla 90 minutová řízená panelová diskuze se čtyřmi příspěvky v panelu od českých představitelů škol (ředitelů) a zřizovatelů škol. Po této diskuzi proběhly dva workshopy (vedené organizacemi META a Nová škola a s účastí zahraničních představitelů).

 

Přiložené soubory