» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Letní škola migrace a integrace 2013

Letní škola migrace a integrace se uskutečnila i v roce 2013 ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve dnech od neděle do pátku 1.-6.září 2013.

Letní škola 2013 byla zaměřená především na integraci imigrantů, jejich participaci a podporu diverzity ve společnosti s mnoha praktickými příklady. Expertem z USA byl S. Romi Mukherjee, který vyučuje na Sciences Po-Paris. Dalšími významnými přednášejícími byl Dušan Drbohlav z Univerzity Karlovy, Michal Vašečka z Masarykovy univerzity v Brně, Salim Murad z programu EMMIR z Jihočeské univerzity, zástupce Ministerstva vnitra aj. Z praxe se představili zahraniční experti z Rakouska (vídeňský odbor MA17 pro integraci a diverzitu) a Portugalska (ACIDI - úřad vysokého komisaře pro imigraci a inter-kulturní dialog).

Jako lektoři se představili i další zástupci z akademické obce a neziskových organizací. Praktické příklady z oblasti integrace, filmy, natočená videa nabídne také nezisková migrantská organizace Slovo 21

Letní škola je určena pro české studenty, české mladé profesionály z NNO, státní správy, samosprávy aj. a omezený počet zahraničních studentů a mladých profesionálů. Výukovým jazykem je angličtina.

Všechny výstupy z Letní školy naleznete níže pod tímto textem.

Tato aktivita byla spolufinancována z Ambasády USA v České republice a Evropské Unie z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

                                           

Přiložené soubory