» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Asistované dobrovolné návraty a reintegrace

Projekt „Asistované dobrovolné návraty a reintegrace” č. AMIF/18/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Hlavním cílem projektu je přispět k efektivnímu řízení migrace prostřednictvím komplexní podpory konceptu asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace a podpořit udržitelnou reintegraci navrátilců do zemí původu. Hlavního cíle se v rámci projektu bude dosahovat především zvyšováním povědomí státních příslušníků třetích zemí pobývajících na území ČR o možnostech asistovaných dobrovolných návratů, dále pak zajištěním samotných návratů do zemí původu a také zajištěním asistence v zemi návratu při reintegračním procesu. Projekt přispěje ke komplexnímu přístupu k migraci tím, že umožní bezpečný a důstojný dobrovolný návrat 450 migrantům, a přispěje k jejich udržitelnému znovuzačlenění v zemích původu.  

Kvalita návratové asistence bude podpořena doprovodnými aktivitami, zejména návratovým poradenstvím, cíleným šířením informací, a materiální podporou v přípravné fázi návratu. Minimálně 400 beneficientům bude poskytnuta finanční podpora při reintegraci v zemi návratu. Reintegrační asistence bude zejména zaměřena na st. příslušníky Afghánistánu, Indie, Iráku, Íránu, Mongolska, Nigérie, Pákistánu, Uzbekistánu, Vietnamu a dalších států dle aktuální potřeby.  

Projekt přispěje k dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, konkrétně cíle 10 a jeho indikátoru 10.7.