» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Letní škola - Summer School 2015

Letní škola migrace se uskutečnila ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích od 17.-22. srpna 2015. Program obsahoval přednášky, workshopy a doprovodné kulturní aktivity zahrnující širokou škálu témat spojených s mezinárodní migrací - migraci a rozvoj, integraci, boj proti obchodování s lidmi atd. Mezi lektory byli mimo jiných J.C. Mutchler z University of Arizona, Anna Platonova z IOM Brusel, Jiří Pehe z NYU Prague, Salim Murad z EMMIR, Dušan Drbohlav z Univerzity Karlovy, Michal Vašečka z Masarykovy univerzity, ředitelka IOM Praha Lucie Sládková, Tomáš Urubek z OAMP MVČR, Jan Černík z České Rozvojové Agentury a další zahraniční i domácí experti.

Detailní informace jsou dostupné v anglické verzi / For more details please go to IOMSCHOOL2015  

Letní škola 2015 byla podpořena z prostředků Evropské komise a České Rozvojové Agentury v rámci v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Akce je součástí Evropského roku pro rozvoj www.europa.eu/eyd2015/cs . Akce byla dále podpořena z grantu Velvyslanectví USA v Praze a z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Více informací o formátu a programu IOM letních škol je možné najít rovněž v sekci Minulé ročníky LŠ v pravém menu.