» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Pracovní migrace


V posledních letech výrazně stoupá počet cizinců, kteří přicházejí do ČR za prací. IOM se dlouhodobě angažuje tak, aby byl systém pracovní migrace nastavený ku prospěchu jak cizinců, tak české společnosti, ale i země původu, a aby bylo zamezeno nelegálnímu zaměstnávání cizinců.

 

K využití potenciálu, který pro ČR pracovní migrace dlouhodobě představuje, je na základě odborných studií z celého světa podle IOM třeba současně splnit tyto tři základní podmínky: 

1. POSKYTNOUT CIZINCŮM INFORMACE A NABÍDKU JEDNODUCHÉ LEGÁLNÍ MIGRACE

2. POSÍLIT PRÁVA CIZINCŮ NA PRACOVNÍM TRHU A NABÍDNOUT JIM INTEGRACI

3. NASTAVIT FUNGUJÍCÍ SYSTÉM KONTROL A POSTIHŮ PLUS POMÁHAT OBĚTEM

 

 

Více viz Doporučení IOM Praha pro nastavení systému pracovní migrace do ČR, která jsou níže na této stránce.

 

 

Projekty pracovní migrace realizuje IOM Praha od roku 2003, jejich cílem je podpora legální migrace do České republiky.

Výzkum navazuje na předcházející výzkum IOM Praha realizovaný společně s dalšími výzkumníky v rámci Pilotního projektu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v roce 2003 “Integrace cizinců a podpora organizací a asociací cizinců v České republice”.

 

IOM Praha za laskavé podpory Britského velvyslanectví v Praze vyrobila dokumentární film o práci Čechů ve Velké Británii.

Cílem projektu bylo zdůraznit za pomoci dokumentárního filmu legální možnosti pracovní migrace do Velké Británie a informovat mladé potenciální migranty v České republice o rizicích spojených s nelegální prací.

1. květen 2004 přinesl rozšíření Evropské unie o 10 nových států a spolu s ním vyvstaly i nové migrační otázky pro stávající členské státy. Objevilo se mnoho odlišných předpovědí o směřování, složení i objemu pohybu obyvatelstva, který měl nastat. Nejdůležitějším faktorem v rozhodování potenciálních migrantů, zda hledat nové příležitosti v zahraničí, je bezesporu informovanost.

Přiložené soubory