» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Manuál českých transformačních zkušeností v oblasti migračního managementu a reintegračních mechanismů

 

Manuál českých transformačních zkušeností v oblasti migračního managementu a reintegračních mechanismů

Manuál migračních zkušeností vznikl díky financování z projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2009 přímo realizovaných pro Odbor azylové a migrační spolupráce Ministerstva vnitra ČR Mezinárodní organizací pro migraci v Praze (IOM International Organization for Migration). Manuál převádí do psané podoby témata seminářů a školení, které IOM Praha ve spolupráci s IOM misemi v zahraničí zorganizovala v posledních letech. Cílem Manuálu je udržitelným způsobem předat českou zkušenost, která je díky historickým vazbám a souvislostem podobná zkušenostem v zemích Moldavska, jižního Kavkazu i střední Asie a dalších zemích.

Na publikaci spolupracovala IOM s odborníky z Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie, dále z Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a agentury Czech Invest aj. Manuál byl publikován v počtu 40ks v českém jazyce a 70ks v ruském jazyce včetně doprovodných CD a je distribuován institucím české státní správy a partnerům ze státní správy v Moldavsku, na jižním Kavkaze a ve střední Asii.

 

Projekty ZRS realizované IOM a financované MVČR, odborem azylové a migrační politiky

IOM Mezinárodní organizace pro migraci realizuje projekty ze Zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím financování ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky od roku 2001. Projekty ze ZRS České republiky, které IOM Praha implementuje ve spolupráci s IOM misemi v zemích pomoci, jsou dvojího charakteru. Jedna část projektů se zaměřuje na podporu komunitního a ekonomického rozvoje, dále pak na sociálně slabé skupiny obyvatel ohrožené nezaměstnaností či migrací, na navrátilce a podporu jejich reintegrace v zemích původu aj. Druhá část projektů se orientuje na podporu a posílení managementu migrace v  zemích pomoci. Především se jedná o aktivity zaměřené na migrační organizační struktury, ochranu státních hranic, inspekci dokladů, boj s nelegální migrací, sběr a analýzu migračních dat, návratovou politiku občanů třetích států a vzdělávání pohraniční služby. V posledních letech klade IOM ve svých projektech důraz také na podporu vládám v managementu reintegračních mechanismů pro navrátilce, populaci ohroženou migrací  a vnitřně vysídlené osoby tak, aby se tyto cílové skupiny mohly znovu začlenit na místní trh práce.

Cílem všech těchto aktivit je podpora a zdokonalení moderního migračního managementu v cílových zemích tak, aby byla usnadněna migrace legální, byly využity možnosti pracovní cirkulární migrace, fungovaly udržitelné návraty a zároveň byly dále rozvíjeny rozvojové aspekty migrace pro cílové země pomoci.

Země, ve kterých IOM Praha realizovala projekty budování kapacit migračního managementu:

Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Moldavsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán.

 

Přiložené soubory

  • Manuál českých transformačních zkušeností v oblasti migračního managementu a reintegračních mechanismů