» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Příběhy realizované reintegrační asistence

 

 

Projekt Reintegrační program pro navrátilce je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2011

 

Návrat domů může zachránit zdraví

Na začátku listopadu 2012 kontaktovala kancelář IOM Praha paní Co Ha původem z Vietnamu. V České republice pobývala několik let a většinu času strávila přenášením těžkých krabic ze skladu do obchodu a jejich vybalováním. Pak se začal zhoršovat její zdravotní stav. Dostala se do situace, kdy pobývala v České republice bez platného pobytového titulu a zadravotní pojištění pro ni bylo nedostupné. Rozhodla se, že se chce vrátit domů.

Cizincům v České republice, kteří se ocitnou v podobné situaci, pomáhá IOM Mezinárodní organizace pro migraci. Poskytuje poradenství ohledně situace cizince v ČR, navrhuje možná řešení, pomůže zařídit nezbytné cestovní dokumenty jako je náhradní cestovní doklad či příkaz k vycestování a v případě, že se cizinec dobrovolně rozhodne, zařídí též návrat cizince do země původu či reintegrační asistenci. V rámci programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace IOM zajistí nejvhodnější způsob přepravy do země původu cizince, nebo do země, která cizince přijme. Poskytne asistenci během procedur spojených s odjezdem na pražském letišti. Může též zajistit asistenci na letištích při tranzitu či v zemi návratu. To vše pouze na základě dobrovolného rozhodnutí cizince. Návrat proběhne důstojným způsobem bez ohledu na pobytový status cizince v České republice a bez zapojení policie. Kromě dobrovolného návratu může IOM poskytnout také drobnou finanční podporu na náklady spojené s vycestováním a reintegrační asistenci v zemi návratu.

Právě programu reintegrační asistence pro navrátilce z České republiky, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu, využila paní Co Ha. Již z první konzultace s pracovníky IOM, během které se definitivně rozhodla vrátit se dobrovolně zpět do Vietnamu, vyplynulo, že splňuje též podmínky pro reintegrační asistenci. Během dalších dvou konzultací dostala informace o typech reintegrační asistence, které jsou v rámci programu možné, a vyplnila nezbytné dokumenty. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a neustávajícím bolestem se již v před odletem z Prahy rozhodla využít reintegrační podporu ve výši 25 000 Kč na přímou zdravotní péči a léky. Protože Co Ha jen málo rozuměla a mluvila česky, konzultací k dobrovolnému návratu k reintegracím se účastnil též tlumočník a komunitní pracovník IOM pro Vietnam.

22. listopadu 2012 se Co Ha vrátila domů. Hned po návratu do Vietnamu vyhledala lékařskou pomoc a kontaktovala IOM Hanoi. Diagnóza byla jasná. Rakovina děložního hrdla, stadium IIB. Aby nedošlo k ohrožení života, podrobila se okamžitě první ze tří operací. Protože neměla dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s operací, a tehdy ani zdravotní pojištění, které by náklady pokrylo, operaci jí umožnila právě reintegrační podpora z České republiky.

Paní Co Ha ocenila především rychlost, se kterou se její dobrovolný návrat uskutečnil, i fakt, že veškeré služby včetně poradenství, cestovních nákladů i reintegrační asistence poskytuje IOM Praha úplně zdarma. Nepotřebovala žádného prostředníka, neboť veškeré náklady hradí vláda České republiky a Evropská unie.

Pro více informací o programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace se obraťte na IOM Mezinárodní organizace pro migraci, Čechova 23, Praha 7, tel.: 734 152 130.

(vzhledem k ochraně osobních údajů bylo změněno jméno beneficientky programu)

 

 

 

 

Reintegrační asistence napomáhá udržitelnému návratu domů

Při jedné ze svých návštěv v uprchlickém zařízení Bělá Jezová potkal pracovník IOM Praha velmi mladou, křehkou ženu, maminku teprve půlročního miminka. Monika N. z Moldavska se v Čechách několik let protloukala, jak se dalo. Pak otěhotněla, dostala se do situace, kdy pobývala v České republice bez platného pobytového titulu a měla potíže se zdravotním pojištěním. Nakonec ji zajistila Policie ČR a odvezla do detence. Monika se rozhodla, že se vrátí domů.

Cizincům v České republice, kteří se ocitnou v podobně svízelné situaci, pomáhá IOM Mezinárodní organizace pro migraci. Poskytuje poradenství ohledně situace cizince v ČR, navrhuje možná řešení, pomůže zařídit nezbytné cestovní dokumenty a v případě, že se cizinec dobrovolně rozhodne, zařídí též návrat cizince do země původu či reintegrační asistenci. V rámci programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace IOM zajistí a zaplatí přepravu do země původu cizince, nebo do země, která cizince přijme. Poskytne asistenci během procedur spojených s odjezdem na pražském letišti. Může též zajistit asistenci na letištích při tranzitu či v zemi návratu. To vše pouze na základě dobrovolného rozhodnutí cizince. Návrat proběhne důstojným způsobem bez ohledu na pobytový status cizince v České republice a bez zapojení policie. Kromě dobrovolného návratu může IOM poskytnout také drobnou finanční podporu na náklady spojené s vycestováním a reintegrační asistenci v zemi návratu.

 Peníze z EU pomohly svobodné matce z Moldavska

Právě programu reintegrační asistence pro navrátilce z České republiky, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu, využila Monika N.

Již z první konzultace s pracovníkem IOM přímo v detenčním zařízení, během které se definitivně rozhodla vrátit se i s dcerkou Inou dobrovolně do Moldavska, vyplynulo, že splňuje též podmínky pro reintegrační asistenci. Během další konzultace dostala informace o typech reintegrační asistence, které jsou v rámci programu možné, a vyplnila nezbytné dokumenty. Vzhledem k tomu, že se neměla v Kišiněvě kam vrátit, již před odletem z Prahy se rozhodla využít reintegrační podporu ve výši 25 000 Kč na pokrytí dočasného bydlení.

Koncem ledna 2013 se Monika i s malou Inou vrátily domů. Hned po návratu do Moldavska Monika kontaktovala kancelář IOM Kišiněv. Tam jí pomohli zařídit si platný občanský průkaz, vystavit moldavský rodný list pro dcerku a vyřídili pro ni, jako pro svobodnou matku, sociální dávky a zdravotní prohlídky pro Inu. Monika velmi rychle našla vhodný byt, který si díky reintegračnímu grantu z České republiky mohla předplatit na deset měsíců. Zajistila tak dceři i sobě zázemí a získala dostatek času na to, aby si mohla najít práci. Protože byla vyučená kuchařka, zaměstnání hledala v tomto oboru. Po několika měsících uspěla, nyní pracuje v pizzerii a dokáže se o sebe i dceru postarat.  

Pomoc rodině na Ukrajině

Ve velmi nepříznivé situaci se ocitla též starší žena, paní Bohdana B. z Ukrajiny. Když koncem listopadu 2012 navštívila kancelář IOM Praha, žila již několik měsíců prakticky na ulici. V České republice pobývala téměř deset let, během kterých zažila mnoho administrativních procedur a jednání - prošla azylovým řízením, několik let tu pobývala legálně a pracovala v mnoha různých zaměstnáních jako pomocná pracovní síla, až  přes veškerou snahu ztratila pobytový titul a na území ČR zůstávala nelegálně.

Během první konzultace s pracovníky IOM Praha se nejdříve snažila získat informace o možnostech vycestování do dalších zemí Evropské unie jako Francie nebo Německo, kde měla v úmyslu požádat o azyl. Pochopila však, že její situaci by to s největší pravděpodobností nikterak nezlepšilo. Během dalších konzultací se rozhodla pro dobrovolný návrat na Ukrajinu, a protože splňovala podmínky reintegrační asistence, využila též možnosti čerpat reintegrační grant ve výši 25 000 Kč.

Ještě před odjezdem spolu s pracovníkem IOM Praha sestavila předběžný obchodní plán na zavedení malé živnosti zabývající se prodejem sušeného ovoce a semen na tržišti. Když po příjezdu na Ukrajinu kontaktovala IOM Kyjev, kde jí pomohli plán rozpracovat, zjistila, že po odvedení všech poplatků za licenci k prodeji a odvodu daní by jí zbylo jen velmi málo na živobytí. Proto se rozhodla změnit typ původně zamýšlené reintegrační asistence.

Paní Bohdana sdílí sice domácnost se svou starou matkou, bratrem a dospělou dcerou, ale jejich společné příjmy jsou velmi nízké. Sotva pokryjí výdaje na jídlo, léky a ošacení. Protože v bytě, kde bydlí, neproběhla z důvodu nedostatku financí žádná rekonstrukce ani větší údržba již 40 let, vybrala si Bohdana nakonec materiální asistenci, která pokryje základní renovaci koupelny a kuchyně. Díky reintegrační asistenci z České republiky se zlepší životní podmínky celé rodiny na mnoho let a návrat domů bude udržitelnější.

Návrat domů může zachránit zdraví

Mongolský státní příslušník Oyunbileg S. přišel do kanceláře IOM Praha ve velmi zuboženém stavu. Ztratil práci, v ČR pobýval bez pobytového titulu, přišel o střechu nad hlavou a navíc trpěl neustávajícími, zhoršujícími se bolestmi břicha. Komerční zdravotní pojištění pro něj bylo nedostupné, a tak ani nevyhledal lékařskou péči, protože si nemohl dovolit za ni zaplatit. Chtěl se vrátit domů.

Protože splňoval podmínky reintegrační asistence, pracovníci IOM Praha ho též zařadili do reintegračního programu pro navrátilce z ČR. Ještě před odjezdem z České republiky se pan Oyunbileg rozhodl vyčerpat reintegrační grant ve výši 25 000 Kč na přímou zdravotní péči a léky.

Po návratu do Mongolska kontaktoval IOM Ulanbátar a vyhledal zdravotní pomoc. S diagnózou vleklé chronické gastritidy a komplikovaného zánětu močových cest muselo dojít ke dvěma dvoutýdenním hospitalizacím. Protože neměl dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s hospitalizacemi, pobyty v nemocnici a vyléčení umožnila právě reintegrační podpora z České republiky. Oyunbileg S. se po návratu mohl zase začlenit do normálního života jako zdravý člověk.

Vše zdarma

Beneficienti reintegračního programu ocenili především rychlost, se kterou se jejich dobrovolný návrat uskutečnil, i fakt, že veškeré služby včetně poradenství, cestovních nákladů i reintegrační asistence poskytuje IOM úplně zdarma. Nepotřebovali žádného prostředníka, neboť veškeré náklady hradí vláda České republiky a Evropská unie.

Pro více informací o programu Asistovaných dobrovolných návratů a reintegrace se obraťte na IOM Mezinárodní organizace pro migraci, Argentinská 38, Praha 7, tel.: 233 370 160.

(Vzhledem k ochraně osobních údajů byla změněna jména beneficientů programu.)