» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Úvod

The Summer school on migration studies will be organized in Prague from August 27th to September 2nd 2017 in Prague. Detail information you can find on english section of this website.

Devátý ročník Letní školy migračních studií se uskuteční od 27. srpna do 2. září 2017 v Praze. IOM jej organizuje ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Centrem Geomigrace www.geomigrace.cz . Projekt je podpořen v rámci US Embassy Small Grants.

V rámci GLOBAL MIGRATION FILM FESTIVAL můžete on-line zdrama shlédnout filmy o různých aspektech migrace ve světě. V pátek 16. 12. jste zváni na oslavu Mezinárodního dne migrantů (18.12.), která se koná od 18:30 hodin v prostorách 64 U HRADEB v Mostecké ulici. Vedle promítání filmů se můžete těšina na koncert, tanec a setkání se zajímavými hosty.  

 

Aktuální data zveřejňuje IOM na stránkách migration.iom.int/europe/

Denní přehledy událostí a médií ze světa lze najít na iom.int/press-room/newsdesk

Analýzu statistik lze najít v článku na  faktus.info/analyzy/uprchlici

Globální migrační trendy za rok 2015 je možné nalézt zde https://www.iom.int/news/iom-releases-global-migration-trends-2015-factsheet

Zajímavé články a zprávy zveřejňujeme rovněj na Facebook.com/IOMPrague/

 

IOM byla založena před 65 lety v prosinci 1951. Historii práce organizace, která byla v září 2016 přijata do OSN, můžete vidět v krátkém FILMU  . Více informací také na www.iom.int/65th.

 

Valné shromáždění OSN uspořádalo 19. září v sídle OSN v New Yorku jednodenní setkání na nejvyšší úrovni věnované rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů. Cílem je dosáhnout shody na humánním a koordinovaném postupu při řešení krize. Je to historicky první setkání na nejvyšší úrovni věnované výhradně problematice uprchlíků a migrace. Summit svolává jménem členských států předseda Valného shromáždění. Součástí summitu bude rovněž oficiální přijetí IOM do systému OSN jako přidružené organizace/related organization. Podrobné informace na internetové stránce summitu refugeesmigrants.un.org

Osmý ročník Letní školy migračních studií se uskutečnil od 4. do 10. září 2016 v Praze. IOM jej organizovala ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou univerzity Karlovy a Centrem Geomigrace. 

V září 2015 bylo v Kišiněvě slavnostně otevřeno Krizové centrum pro navracející se migranty, podpořené v rámci rozvojové spolupráce České republiky. Centrum vniklo na základě požadavku moldavského ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny (MLSPF), v rámci projektu realizovaného IOM Mezinárodní organizací pro migraci. Tříletý projekt „Zvýšení kvality procesu reintegrace moldavských migrantů – vytvoření krizového centra“ je součástí dlouhodobé koncepce podpory sociálních služeb v Moldavsku, které je prioritní zemí rozvojové spolupráce ČR.

 

"Let your Light Shine By"

We have seen some dark days in our world this year. In 2015 we have seen acts of sickening violence, the fury of nature, and – perhaps most poignant of all – the corpse of the baby boy, Aylan Kurdi, face-down on a Mediterranean beach. But while the world is full of darkness, it is not surprising that so many cultures have created festivals of light. Hindus recently celebrated Diwali, and last month was Loy Krathong in Southeast Asia, where candles were afloat to give thanks. Soon it will be the holiday season for much of the Western world. Lights are already twinkling everywhere, from Central Park to Bondi Beach. In Ireland, a nation which fled poverty, war and famine, there is a tradition of placing a candle in the window during the holiday season, to remember the emigrants who now live far away. It is ironic that this tradition is now so apt, as families from the Middle East still seeking a safe haven. 

IOM Praha zorganizovala ve spolupráci z Ministerstvem zhraničních věcí a Českou rozvojovou agenturou 15. října seminář na téma Migrace a rozvoj. Seminář se konal v rámci Evropského roku pro rozvoj.

Tématy propojení a vzájemného vlivu migrace a rozvoje se zabývalo více jak 40 českých i zahraniční účastníků. 

Shrnutí semináře je publikováno na https://europa.eu/eyd2015/cs/czech-development-agency/posts/seminar-iom

 

IOM Praha se partnersky podílela na projektu neziskové organizace Slovo 21 "Vítejte v České republice II". Vítejte v České republice II navazuje na stejnojmenný projekt, který se snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí. V rámci projektu bylo realizováno 22 adaptačně integračních kurzů pro celkem 276 účastníků ze třetích států. Kurzy byly poskytnuty v českém jazyce a tlumočeny ve všech 5 jazykových verzích, tedy angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a francouzštině. Kromě těchto jazyků byly navíc zorganizovány kurzy i s mongolským tlumočením pro nově příchozí Mongoly. 

Projekt ACCESS se blíží ke konci. Důležitou součástí závěrečných výstupů bylo pečlivé vymezení termínů, se kterými projekt pracoval, a dále definice práce projektových konzultantů tzv. "hodnocení konzultantů". Přečtěte si, v jakém rámci představitelé zúčastněných zemí spolupracovali, získávali a vyhodnocovali nové poznatky a na jakém základě je analyzovali.

Letní škola migrace se uskutečnila ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích od 17.-22. srpna 2015. Program obsahoval přednášky, workshopy a doprovodné kulturní aktivity zahrnující širokou škálu témat spojených s mezinárodní migrací - migraci a rozvoj, integraci, boj proti obchodování s lidmi atd. Zúčastnilo se přes 60 studentů i profesionálů z více než 25 zemí. Více informací naleznete v anglické verzi / For more details please go to IOMSCHOOL2015  

Letní škola 2015 byla podpořena z prostředků Evropské komise a České Rozvojové Agentury v rámci v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Akce je součástí Evropského roku pro rozvoj www.europa.eu/eyd2015/cs . Akce je dále podpořena z grantu Velvyslanectví USA v Praze a z prostředků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

IOM Praha realizuje od března do srpna 2015 společně s Diakonií ČCE – Středisko celostátních programů a služeb informační kampaň zacílenou na prevenci pracovního vykořisťování občanů Bulharska v ČR.

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2013.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, fáze 3 pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

IOM vypisuje výběrové řízení na pozice dvou komunitních konzultantů - pro vietnamskou a mongolskou komunitu na poloviční úvazek, které probíhá od 13. 2. do 27. 2. 2015.

Following the recent launch of the ACP-EU Migration Action managed by IOM, calls for the two rosters of experts have been recently created:

1) a roster of ACP-EU Experts on Migration for short and mid-term assignments (maximum 60 days) to provide technical assistance responding to the requests submitted by African, Caribbean and Pacific (ACP) countries/ Regional Organizations, in the areas of remittances, visas and readmission;  

2) a roster of Baseline Assessment Consultants for performing baseline assessments in ACP countries.

Please note that the two rosters are open both to ACP and EU nationals and they constitute an opportunity for ACP and EU Governments to second their qualified staff to an ACP country.

 U příležitosti Mezinárodního dne migrantů, který je každoročně vyhlašován 18. prosince, apeluje IOM Mezinárodní organizace pro migraci na nutnost záchrany zbytečně zmařených životů migrantů, kteří umírají při pokusech dostat se tam, kde budou mít šanci na důstojný život. IOM začala na podzim letošního roku na stránce www.missingmigrants.iom.int zveřejňovat globální odhady počtu zemřelých migrantů, ať na moři nebo na zemi. Nyní se kampaň rozšiřuje o několik informačních projektů zaměřených na lepší informovanost o migraci.

 

Mezinárodní projekt HEADSTART: podpora integrace před odjezdem vznikl v návaznosti na potřebu implementovat opatření podporující integraci migrantů/ek před jejich odjezdem, například sdílením informací o přijímacích procedurách, o právech a povinnostech migrantů/ek, jakož i o nabídkách placené či dobrovolné jazykové výuky nebo odborné přípravy s cílem posílit jejich začlenění na trhu práce a získání společenských kontaktů ihned po příjezdu. Projekt je řízen Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Budapešti (Maďarsko) s podporou dalších IOM poboček v participujících státech jako je Rakousko, Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko.

IOM Praha byl od května 2011 do července 2014 partnerem projektu Re-Turn - Regiony těžící z navracejících se migrantů (Regions benefitting from returning migrants).  Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe). IOM spolupracuje s dalšími jedenácti partnery z deseti zemí. V rámci projektu bylo mimo jiné relizováno dotazníkové šetření mezi občany ČR, kteří pobývají nebo pobývali v minulosti v zahraničí. 

IOM Praha vypisuje výběrové řízení na nově otevřenou pozici na poloviční úvazek, které probíhá od 7. 10. 2014.

Projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2012.

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, pokračování pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

Dne 30. dubna se konala závěrečná konference projektu Mezinárodní organizace pro migraci IOM Dublin GIVE (The Grassroots Integration through Volunteering Experiences). Na konferenci byli účastni zástupci IOM Dublinu, zástupci dobrovolnických agentur a někteří dobrovolníci z řad migrantů. Za Českou republiku se konference účastnili dva zástupci z Integračního centra Praha a z organizace META.

Rádi bychom vás seznámili s výstupy tohoto zajímavého projektu, jehož závěrečné konference se účastnili i zástupci z České republiky.

IOM Praha zahájila nový evropský projekt pro mládež - migranty. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a je implementován v kooperaci s mládežnickými organizacemi a partnerskými institucemi v České republice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. Koordinátorem projektu je IOM Helsinky. Partnery v České republice jsou Integrační centrum Praha, Městská část Praha 14, Městská část Praha 3.

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu.

V kontextu tohoto projektu neznamená politická participace mladých pouze účast na volebních procesech, ale skládá se z komplexnějšího přístupu k zapojení všech mladých lidí do rozvoje, implementace a evaluace veškerých politik, jež se jich nějakým způsobem dotýkají. Aktivní politická participace může znamenat účast např. v místních samosprávních mládežnických parlamentech, lobbying, poskytování zpětné vazby tvůrcům politiky nebo dobrovolné začlenění do přidružených komisí (výborů) či asociací.

Projekt byl započat v prosinci 2013 a bude trvat až do května 2015. 

 

Mezinárodní organizace pro migraci si dovoluje představit publikaci s názvem „Integrační kurzy pro migranty a migrantky“, která vychází ze zahraničních zkušeností získaných v rámci projektu IOM „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

Domníváme se, že v současné době, kdy se i v České republice diskutuje podoba adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty, je zajímavé podívat se na zahraniční praxi a zkušenosti. V publikaci naleznete informace o praxi Německa, Rakouska/Vídně, Belgie, Nizozemska, Francie, Švédska, Kanady.

Zároveň publikace nabízí i pohled Mezinárodní organizace pro migraci, která má dlouholeté zkušenosti z poskytování obdobných kurzů v rámci přesídlovacích programů pro různé vlády. Jen v roce 2012 probíhaly kurzy organizované IOM v 52 zemích světa, a to jak kurzy předodjezdové, tak i popříjezdové, pro více než čtyřicet tisíc lidí.

 

 

IOM Praha si Vás srdečně dovoluje pozvat na konferenci k návratové politice a praxi se zahraniční účastí odborníků z Rakouska, Belgie a Polska. Zástupci ministerstva vnitra Rakouska, pohraniční policie z Polska a IOM Bruselu představí nejnovější a inovativní modely návratové politiky a praxe a spolupráci s nevládním sektorem. Pozvání přijala i zástupkyně českého ministerstva vnitra. Konferenci moderuje Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha.

Konference pořádaná za finanční podpory EU z Evropského návratového fondu se uskuteční v pondělí 28.dubna 2014 v Domě národnostních menšin od 9.15 do 15.30.

Konsekutivní tlumočení bude zajištěno. Program je přiložen k této pozvánce.

 

Dovolujeme si upozornit, že IOM Praha se přestěhovala na novou adresu – Argentinská 38, Praha 7, 170 00 ;  kancelářská budova Mercuria u metra Nádraží Holešovice.

Těšíme se na vás v nových prostorech!

Tým IOM Praha

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na expertní seminář zaměřený na realizaci adaptačně-integračních kurzů v České republice.

Expertní seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2013 v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9 do 15.30.

Expertní seminář se zahraniční zkušeností je jedinečnou příležitostí zejména pro státní správu, neziskové organizace, integrační centra, lektory budoucích integračně-adaptačních kurzů v ČR, mediátory aj. získat informace a dobrou praxi ze zahraničí.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat i na kolokvium k pilotním uvítacím kurzům "Vítejte v České republice" dne 29. listopadu 2013 tamtéž, tedy v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9.30 do 12.30.

 

 

IOM Praha spoluprauje na konferenci Nová emigrace z ČR po roce 1989 a návratová politika se Senátem PČR a Etnologickým ústavem Akademi věd. Konference se koná ve dnech 30.9. - 1. 10. 2013 v Senátu pod patronátem místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky. 

Na konferenci bude mimo jiné prezentovám projekt Re-Turn, který IOM Praha realizuje spolu s partnery ze šesti zemí. 

Více o konferenci v přiložené pozvánce.  

Letní škola migrace a integrace se uskutečnila i v roce 2013 ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve dnech od neděle do pátku 1.-6.září 2013. Byla zaměřená především na integraci imigrantů, jejich participaci a podporu diverzity ve společnosti s mnoha praktickými příklady.

Příběhy realizované reintegrační asistence

Projekt Reintegrační program pro navrátilce je spolufinancovaný EU z Evropského návratového fondu 2011

V rámci projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR pomáhá IOM Praha ve spolupráci s misemi IOM v zemích původu navrátilcům začlenit se znovu do své domovské společnosti. Poskytuje reintegrační granty, které jsou beneficientům projektu vypláceny formou hrazení přímých nákladů. Přečtěte si příběhy lidí, kteří využili reintegrační asistence.

 IOM Praha otevírá pozici Asistenta zákaznického servisu pro sekci CANVAC (Canadian Visa Application Centre). 

Případné zájemce prosíme o zaslání životopisu v AJ a motivačního dopisu na email šéfky mise - Lucie Sládkové (lsladkova@iom.int) a Eriky Krkošové (ekrkosova@iom.int).

POZICE JIŽ BYLA OBSAZENA

Naše organizace je členem tematické sítě dvouletého projektu, s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, který v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost, zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Semináře se zúčastnilo celkem 75 účastníků z 24 EU členských států, kteří zastupovali mládež, organizace mládeže, migrantů, národní rady dětí a mládeže, lokální, národní a EU instituce, akademickou obec a další. Za ČR se semináře zúčastnilo 5 zástupců za IOM Praha, META o.s., Českou radu dětí a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor mládeže) a za migrantskou mládež.

Během semináře byly představeny výsledky a doporučení 1,5 letého projektu ve smyslu podpory integrace migrantské mládeže a prevence vyloučení (včetně řady dobrých příkladů jak organizace pracující s mládeží mohou úspěšně pracovat s migrantskou mládeží). Představena byla také metodia peer review, díky které byla v rámci projektu vybudována Internetová školící platforma. Díky semináři byly vedeny zajímavé diskuze a příležitosti k seznámení se mezi organizacemi zastupujícími mládež a migranty, a to na EU, národní i lokální úrovni. Výstupy z EU semináře jsou k dispozici na  http://www.iyouth-project.eu/seminar nebo v části Integrace cizinců pod celkovým profilem projektu iYouth.

IOM Praha si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční v rámci projektu “Inovativní návrhy do české návratové politiky a praxe, zkušenosti EU MS, fáze II”, který je realizován za podpory z ENF 2011. Tento seminář uzavře druhou fázi sběru informací a ověřených praxí v návratových politikách evropských zemí a představí některé inovativní postupy a doporučení zejména pro proces tvorby nového zákona o pobytu cizinců. Semináře se zúčastní nizozemští experti na holandskou návratovou politiku, zástupci MV ČR a IOM Praha.

 Účastníkům bude představen holandský program REAN, podle kterého se inspirovalo několik evropských zemí a v rámci kterého existuje široká spolupráce partnerských organizací a regionálních konzultantů. Seminář umožní vidět širší kontext migrační politiky a praxe, mezi který patří také návratová a reintegrační politika.

 

Režisér Vít Janeček nabízí výpovědi několika mongolských rodin, zápasících s těžkými životními i pracovními podmínkami. Jedna z rodin se snaží získat vízum pro své nemocné dítě v Mongolsku, další šetří na studium své dcery. Ve filmu zaznívá i stereotypní vnímání rozdílné kultury, které reprezentují jejich čeští sousedé. Je možné domoci se svého práva, když na vaší straně nestojí zákon ani veřejnost? Producent filmu: IOM Mezinárodní organizace pro migraci v rámci projektu Ministerstva vnitra České republiky, programu Zahraniční rozvojové spolupráce

 

 

 

Evropský projekt iYouth si klade za cíl především posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží a migranty tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých migrantů. Jedním z významných výstupů projektu je evropská internetová školící platforma iYouth na www.iyouth-project.eu. Školící platforma je dostupná v českém jazyce a kromě školících materiálů obsahuje například i zajímavá videa s migrantskou mládeží.

 

IOM International Organization for Migration in Prague would like to invite you for a seminar with the topic of Migration and Development which will be held on 15 October 2015 at the Ministry of Foreign Affairs. The seminar is organized in frames of the European Year for Development.

Migration and its challenges will be presented by the Head of IOM Prague Office Ms. Lucie Sládková. Migration and development issues will be raised by the representatives of the United Nations Information Officer Mr. Michal Broža and the Director of the Czech Development Agency Mr. Michal Kaplan. Different approaches to migration and development policy and practice will be discussed by Ms. Sandra Paola Alvarez, Migration and Development Specialist at the International Organization for Migration Headquarters in Geneva.

Afternoon session will be opened by the academic approach of Mr. Robert Stojanov in view of the current migration flow to Europe. The experiences of the Republic of Moldova in this domain will be presented by Ms. Angela Stafii, from Bureau for Diaspora Relations, Government of the Republic of Moldova.        

The seminar is designed for policy makers and practitioners, civil society, private sector representatives and academics interested in migration and development issues.